Karin Stiksma | 06 190 570 19 karin@jointprojects.nl |

  •    

header mobile

Rollen

In mijn loopbaan heb ik verschillende managementfuncties bekleed. Zo was ik in de rol van locatiemanager integraal verantwoordelijk voor een groep van 100 medewerkers en 170 intramurale en 60 extramurale cliënten. Daarna heb ik diverse (interim) managementfuncties vervuld, zowel publiek als privaat.

Mijn meerwaarde zit in het inbrengen van zowel inhoudelijke thema’s als in de benchmark die ik door mijn brede ervaring tot mijn beschikking heb. Ook heb ik veel ervaring in het opzetten van hybride samenwerkingsvormen met andere externe (zorg)partijen zodat ik weet hoe zij denken en werken, en hoe ik goed met hen kan samenwerken vanuit een helder gemeenschappelijk draagvlak. Hierin kan ik verschillende rollen invullen, al naar gelang de behoefte van de opdrachtgever en de context van de opdracht.

Als programmamanager help ik organisaties bij zowel het ontwerpen als het uitvoeren van de geplande veranderingen. Ik geef de kaders aan, ga de dialoog en de verbinding aan met de professionals. Zo kunnen we samen zoeken naar innovatieve trajecten op maat, in het belang van de burger, creatief en flexibel.

‘‘

Ik heb Karin leren kennen als een uitstekende programmamanager, met oog voor de grote lijnen en de details. Gedreven, accuraat en altijd oplossingsgericht. In staat om zich snel complexe processen eigen te maken, ze te ontwarren en helder over het voetlicht te brengen. En zeker niet onbelangrijk: Karin is gewoon ook een prettig iemand om mee samen te werken. 
Eloy Winkelman, senior communicatieadviseur

 

Als toezichthouder breng ik mijn combinatie van een bedrijfskundige, psychologische en sociologische achtergrond in met als specifiek kennisgebied samenwerkingsprocessen. Ik voel me maatschappelijk verantwoordelijk en zie het belang in van een inclusieve samenleving. Als maatschappelijk ondernemer en bestuurder ben ik actief in het sociale domein en houd me bezig met de transities in dat landschap. Daardoor breng ik kennis over de betekenis en de gevolgen van marktwerking in de publieke sector (nieuwe publiek-private samenwerkingsverbanden) mee. Als toezichthouder ben ik vooral geïnteresseerd in de intrinsieke motivatie van bestuurders en hun kwaliteiten. Dat is belangrijker dan alleen cijfers. Het draait om verantwoordelijkheid nemen en verbinding realiseren. Ik ben ervan overtuigd dat ik als vrouwelijke toezichthouder daarin een ander geluid laat horen dan een man.

‘‘Joint projects Hein Dijkstra

Karin vervult haar rol als toezichthouder met verve. Ze is scherp en sterk analytisch. Daarnaast is ze conscientieus, bereidt zich goed voor, zowel in de richting tot de bestuurder(s)/bevoegd gezag als naar het toezichthoudend orgaan. Door haar leergierigheid, maar ook door haar reflectief vermogen is ze een aanwinst in toezichthoudersland. Bovenal is ze bijzonder plezierig in de omgang. 

Hein Dijkstra, voorzitter Raad van Toezicht de Ambelt

Als bestuurder word ik geïnspireerd door de dynamiek die ik ervaar in het sociaal domein. De betekenis van een goede toegang tot maatschappelijke dienstverlening voor burgers, is fundamenteel. Daar wil ik als directeur-bestuurder graag een bijdrage aan leveren. In mijn rol slaag ik erin om betekenisvolle samenwerkingsverbanden te creëren. Er is sociale energie en er wordt resultaat- en burgergericht gewerkt. Ik vind het een uitdaging om als eindverantwoordelijke, samen met de teamcoördinatoren, de toegangsteams in Emmen binnen de gemeentelijke beleidskaders neer te zetten en door te ontwikkelen.