Karin Stiksma | 06 190 570 19 karin@jointprojects.nl |

  • 3 WEB Karin Stiksma

header mobile

Over Karin

In organisaties wordt veel gepraat en worden veel stukken geschreven over samenwerking. Zeker bij complexe vraagstukken is de kans groot dat dergelijke plannen en structuren een doel op zich worden. Mensen willen immers overzicht en willen weten waar ze aan toe zijn, zeker in tijden van verandering. Maar welke structuur je ook maakt, uiteindelijk maken mensen het resultaat. Of niet…

Bij Joint Projects is samenwerken de sleutel. Sámen werken vanuit een gelijkwaardige relatie.

De naam zegt het ook al: Joint Projects richt zich op een gezamenlijke aanpak. Waarbij de focus vanuit een bedrijfskundig kader ligt op het realiseren van duurzame samenwerking in het publieke domein, overheidsinstellingen, de zorg en het onderwijs.

Karin Stiksma, grondlegger en drijvende kracht achter Joint Projects:

"Mensen maken het verschil. Dat is mijn stellige overtuiging. In mijn loopbaan ben ik altijd bezig geweest met samenwerking. Ik vind dat iedereen ertoe doet. Vanuit die grondhouding krijg ik veel mensen mee, omdat ik stuur op het versterken van vertrouwen en loyaliteit. Dezelfde visie ligt ten grondslag aan Joint Projects. Onder mijn leiding komt er een antwoord op samenwerkingsvraagstukken en komen organisaties die tijdelijk stilstaan, weer in beweging."

In mijn loopbaan heb ik mij ontwikkeld tot een generalistische manager/bestuurder met veel expertise in het opstarten van hybride samenwerkingsverbanden in het sociaal domein. Mijn meerwaarde zit in het inbrengen van zowel inhoudelijke thema’s als in de benchmark die ik door mijn brede ervaring tot mijn beschikking heb. Door mijn vermogen om organisatievraagstukken pragmatisch en vernieuwend aan te pakken, boek ik snel resultaat in de organisatie alsook in de keten waar gemeenten, zorg en onderwijs met elkaar samenwerken. Door mijn brede managementervaring weet ik aan ‘welke knoppen’ er gedraaid moet worden. Men ziet mij als iemand die vraagstukken goed doorgrondt om daarna integraal alle facetten van de bedrijfsvoering in een organisatie regelt.

Door met medewerkers actief en open de dialoog aan te gaan en een gevoel van veiligheid te bieden neem ik hen mee in veranderingen. Daarbij stuur ik maximaal op zelfsturing en taakvolwassenheid.

Typisch Karin
Integer I snelle geest I analytisch sterk I natuurlijk netwerker I laagdrempelig I verbindend I doorzetter die vooruitgang boekt I recht door zee I dienstverlenend I enthousiast, flexibel en vasthoudend I combineert een nuchtere frisse kijk op zaken met een goed inlevingsvermogen I gestructureerd en resultaatgericht I creatief I leergierig I vindingrijk en initiatiefrijk

Expertise
Veranderkunde | bedrijfsvoering | kwaliteitsmanagement |(Team)coaching| Samenwerkingsverbanden | Mediation | Programma- en projectmanagement| Governance | academisch geschoold | creatieve oplossingen

Nevenactiviteiten
Assessor Register Certified Board Member I Lid Raad van Toezicht van Stichting Orthopedagogisch Centrum de Ambelt I Lid Raad van Toezicht Stichting Trajectum I mediator I Lid Raad van Toezicht Centrum voor Jong Ondernemerschap (2011-2013) I Voorzitter Ladies Business Apeldoorn (2010-2012)